Here's an incredibly short anonymous fibonacci function in Js.
It takes a parameter n to calculate the fibonacci number at position n

(n => n <= 1 ? n : n-1 + n-2)(5);
(n => n <= 1 ? n : n-1 + n-2)(5);